Interpelace Jany Fischerové na ministra Alexandra Vondru (15.12.2011)

Poslankyně Fischerová interpelovala ministra obrany ve věci místních samospráv vojenských újezdů

Interpelace Jany Fischerové na ministra Alexandra Vondru

Poslankyně Jana Fischerová:

 Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, milí kolegové, milé kolegyně, zejména vážený pane ministře Vondro, kterého budu tímto interpelovat. Oblast, která mě zajímá, se týká vojenských újezdů. Možná řeknete, proč. Já se přiznám, že vím, že jste nedávno navštívil všech pět doposud existujících vojenských újezdů a mě k tomu vážou vzpomínky ještě na doby studia, kdy moji spolužáci, vysokoškoláci právě byli v některých z těchto vojenských újezdů, konkrétně vojenský výcvikový útvar Jince.A sleduji dokonce těch pět doposud existujících. Nyní se o tom velice intenzivně jedná. Probíhala veřejná shromáždění občanů, kteří v těch oblastech bydlí, i sousedních starostů.

Já se vás nyní stručně chci zeptat, protože občané těchto útvarů jsou nyní postaveni před rozhodnutí, zda budou přičleněni ke katastrálně sousedící obci, anebo zda z jejich sídelního útvaru vznikne například nová obec.

Vážený pane ministře, chci se zeptat, jak mohou tito občané rozhodovat o možnostech budoucí správy a jejich vlastní existence.

Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, paní poslankyně. Na tuto interpelaci odpoví ministr obrany Alexandr Vondra.

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Ano, vážená paní poslankyně, dámy a pánové, paní předsedající. Je to samozřejmě důležitá otázka. Já jsem ve vládě za stranu, která má přívlastky demokratická a občanská a jsme v koalici, kde svoboda je důležité slovo, takže samozřejmě chci, aby celý ten proces zeštíhlování vojenských újezdů, včetně zrušení vojenského újezdu Brdy, byl maximálně transparentní a lidé, kteří v těchto újezdech žijí - a je jich celkem více než dva tisíce - aby měli možnost během toho procesu se spolupodílet na rozhodování o svém vlastním osudu, včetně osudu jejich sídelních útvarů.

Jak jsem vás tady již před časem informoval, připravuji a nedávno jsem podepsal návrh rozhodnutí, který bude posuzovat vláda. Chceme zrušit a opustit vojenský újezd Brdy a ty čtyři zbývající významným způsobem zeštíhlit, přičemž společným jmenovatelem je, že v zásadě všichni lidé, kteří dnes žijí uvnitř újezdů a jsou zbaveni určitých občanských práv, budou pan nadále včetně sídelních útvarů se nacházet již mimo vojenské újezdy.

My jsme zahájili proces konzultací. Já jsem navštívil tyto lidi, promluvil jsem s nimi, ustavili jsme meziresortní komisi, která projednává všechny otázky s tím spojené, včetně budoucnosti těchto sídelních útvarů. Jsou dvě možná řešení. Buď se ty sídelní útvary přičlení k obcím, které k újezdu přiléhají, nebo vzniknou obce samostatné.

Přestože občas je právem poukazováno na to, že v České republice je asi největší počet obcí v Evropě vůbec a že by možná neškodilo mít nějaké motivační opatření k tomu, aby se určité pravomoci jak samosprávy tak správy více koncentrovaly, tak chceme dát lidem možnost se vyjádřit.

Proto - jak předpokládám - materiál projedná vláda na některém ze svých nejbližších zasedání a následně pak předpokládáme, že 10. až 11. února příštího roku provedeme jakousi variantu na referendum formou ankety, všichni tito lidé budou mít možnost vyjádřit se, čemu dávají přednost.

Zatím z našich terénních výzkumů vyplývá, že v zásadě pouze dva sídelní útvary, jednak Libavá ve vojenském újezdu, což je historicky skutečně dokonce město a dále Polná na Šumavě ve vojenském újezdu Boletice, tak u těchto dvou sídelních útvarů se zdá, že budou volit budoucnost jako samostatné obce a jinak všechny ostatní sídelní útvary vzhledem ke své rozloze, vzhledem k početnosti obyvatel, asi upřednostní přičlenění k některé z okolních existujících obcí.

Čili dáváme lidem možnost se vyjádřit a samozřejmě budeme respektovat výsledky anket podle demokratického principu.

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Ptám se, zda si přeje replikovat paní poslankyně.

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji panu ministrovi za odpověď. Já myslím, že tam ty prvky demokracie hodně zazněly. S některými lidmi jsem mluvila a zajímalo je to z pohledu příroda a možnost do toho mluvit.

Já už jsem docela spokojená. Děkuji.

 

ZDROJ: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/032schuz/s032245.htm

TOPlist