Interpelace Jany Fischerové na ministra Tomáše Chalupu (16.12.2011)

Poslankyně Fischerová interpelovala ministra životního prostředí ve věci Zelená úsporám

Interpelace Jany Fischerové na ministra Tomáše Chalupu

Poslankyně Jana Fischerová: Paní místopředsedkyně, děkuji vám velice za slovo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, přeji vám příjemné odpoledne.

Nyní k interpelaci. Pane ministře, budu se nyní ptát na téma programu Zelená úsporám. V této věci - je to tak cca šest měsíců, kdy byly čeřeny veřejné vody, i v médiích běžela informace, že není dostatek financí na pokrytí úspěšných žadatelů, kteří opravdu svoje projekty odevzdali. Pak jsem byla velmi, velmi ráda, že jste navštívil - bylo to 30. září - kraj Vysočina, kde došlo k setkání s mnohými starosty, a protože potřebovali vědět, jak veřejná správa - jejich žádosti budou vyřízeny, a tam se dozvěděli opravdu podstatné.

Nyní přecházím na další žadatele, nejen veřejná správa, ale také mnoho žadatelů bylo z řad soukromníků, kteří si předělali, zrekonstruovali svoje domy, zateplení nebo výměna starého kotle za nový, přešli na ekologické vytápění. 

A mě nyní zajímá, v jaké situaci je možnost, aby všichni tito žadatelé, kteří úspěšně žádali, v jaké fázi je čerpání těchto financí a vůbec jak k dnešnímu dni tento projekt Zelená úsporám vypadá.

 

Velice děkuji za odpověď.

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pěkně. Na tuto interpelaci odpoví ministr Tomáš Chalupa.

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Děkuji pěkně. Pokusím se to říct v jednoduchých číslech, která asi nejlépe popíší situaci. Tedy, z celkového počtu cca 79 000 žádostí jsou v tuto chvíli všechny zadministrovány, projednány ve fondech, posledních 5400 žadatelů bude vyrozuměno v průběhu příštího týdne o tom, jakým způsobem je projednala 99. rada fondu.

Aktuální finanční bilance je následující: Ze zhruba 79 tis. žádostí, jak už jsem byl několikrát tady interpelován, tak jen pro oživení paměti - 34 tis. žádostí byly žádosti, které byly vyřízeny před mým nástupem do funkce ministra. Zbývajících cca 43 tis. žádostí jsou žádosti, které se administrovaly již za dobu mého ministrování. Z těch 43 tis. žádostí více než 2600 žádostí jsou ty žádosti, které i když dostaly dodatečnou výzvu, nesplnily podmínky a ze systému jsou postupně vyřazování pro nesplnění podmínek.

Co se týká bilance, teď stále se nebavíme o veřejných budovách, ale co se týká bilance těch žádostí řekněme soukromých, to nejsou jenom individuální žadatelé ve smyslu majitelé rodinných domků, ale také družstva nebo společenství vlastníků, tak v tuto chvíli aktuální bilance je plus 113 mil. korun. To znamená, že jsme schopni pokrýt všechny žádosti z okruhu soukromých individuálních vlastníků nebo bytových družstev, společenství vlastníků, kteří splnili podmínky.

Znamená to pro ně, že teď musí splnit podmínky také oni. To znamená dokončit administraci, realizaci do 30. 6. příštího roku a vyřídit všechny potřebné dokumenty. Platí to, co jsem slíbil a nehodlám na tom nic měnit, že pokud zbudou nějaké prostředky, pak budou jako první uspokojovány veřejné subjekty v pořadí podle bodů, kterými bylo ohodnoceno zhruba 1150 projektů tak, jak jsou. Mezitím bude vypsána výzva na jaře tohoto roku s ohledem na to, že mezitím vstoupily nové bruselské podmínky, bohužel složitější, než jsme si původně představovali, to je pravda, na kterou je v tuto chvíli alokováno 2,5 mld. korun a která je vázána na veřejné subjekty.

Co se týká vyplacených prostředků, tak jen za deset měsíců mého ministrování, tedy v tomto roce, byly vyplaceny projekty za 8,4 mld. korun, což je pro vaši představu čtyřikrát více než co bylo vyplaceno v letech 2009 a 2010 dohromady. Bohužel se nám nepodaří vyčerpat přidělený výdajový limit pro letošní rok o částku zhruba 1,7 mld. korun, které máme ty prostředky připraveny, ale žadatelé nerealizují tak rychle, jak bychom si představovali. Jejich lhůta je delší, není to jejich povinnost, to není kritika. Oni mají možnost realizovat až do 30. 6., a proto tedy budeme muset žádat o navýšení výdajového limitu pro příští rok a přesunout vyplacení těchto prostředků, které jsou, leží na účtě, není na ně nijak saháno, nejsou ohroženy. To můžu každého ubezpečit, ty peníze jsou k dispozici na příslušných účtech v drtivé většině České národní banky k vyplacení klientů pro příští rok a včetně zapojení rezervy, se kterou laskavě souhlasila Poslanecká sněmovna ve výši 1,5 mld. korun, a proto abychom mohli uspokojit všechny klienty, kteří jsou.

To je, myslím, asi základní informace. Ta částka 113 mil. korun je prosím částka, která se mění každý den s ohledem na to, že se upravují zejména u velkých projektů. Vezměte si, že tam jsou projekty, které jsou některé za čtyři, pět nebo osm milionů korun, takže to je částka, která jednou je o něco větší, jednou o něco menší. Já bych z toho v tuhle chvíli teď nedělal jakékoli závěry. Situace příští týden může být trošku jiná, ale faktem je, že s uspokojením mohu konstatovat, že už několik měsíců se nepohybujeme v červených číslech, ale v černých číslech, tedy v plusové hodnotě.

 

ZDROJ: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/032schuz/s032253.htm

TOPlist