Spolky a tradice je nutné udržovat a podporovat (23.8.2010)

Jana Fischerová píše o partnerském městě Havlíčkova Brodu Brixenu

Spolky a tradice je nutné udržovat a podporovat

Ve dnech 20.-22.8. 2010 jsem se zúčastnila celoměstských slavností v partnerském městě Havlíčkova Brodu v Jižním Tyrolsku - Brixenu - Bressanone.

Jana Fischerová v Brixenu

Od roku 2007, kdy byla oficiálně podepsaná smlouva, patří k našim partnerským městům.  Toto město má nyní téměř 20 000 obyvatel.

První kontakty mezi městy se začaly odvíjet díky osobnosti Karla Havlíčka Borovského, který byl v Německém Brodě v noci z 15. na 16. prosince 1851 v domě své matky zatčen a poté odvezen do Brixenu. Tam vznikly jeho tři satiry – Tyrolské elegie, Křest svatého Vladimíra a Král Lávra.  Místa, kde  v Brixenu pobýval, navštívila Havlíčkobrodská delegace ve dnech 20.- 22.8. 2010.

Zástupci měst Brixen, Havlíčkův Brod, Regensburg a Bled se tomuto velikánovi přišli společně poklonit k domku, ve kterém během vyhnanství bydlel.

 V Brixenu probíhal letos již 16. ročník  celoměstských  slavností, tzv. Altstadtfest. Tato slavnost se pořádá vždy jednou za dva roky.

Nad celými slavnostmi drží dohled tzv. organizační výbor Altstadtcomitee, který celé slavnosti připravuje, koordinuje, ale i kontroluje. Každou noc členové tohoto výboru uzavírají svojí kontrolou okružní procházku městem a budí mezi občany vysoký respekt. Členové tohoto výboru jsou oděni do historických kostýmů a každý je na dálku okamžitě pozná.

Ve městě Brixen spolupracuje na vlastním programu Altstadtfestu celkem 53 různých spolků, zejména sportovních klubů. Ty mají možnost během těchto slavností provozovat stánky s občerstvením, ale i různé doplňkové činnosti, většinou týkající se jejich sportovních odvětví formou soutěží. Jádrem těchto kolektivů jsou většinou i rodinní pomocníci, kteří  doma napečou, navaří , a potom vše prodávají. Výtěžek z této akce je plně využit pro krytí nákladů jednotlivých sportovních kolektivů během roku. Radnice už  potom nepřispívá na činnost těchto klubů formou dotací, ale všem takto dává možnost si přivydělat.

Naše město letos zastupovala delegace složená  z vedení města Havlíčkova Brodu, dále folklorní soubor Kalamajka  a  kolektiv cechu cukrářů. Na celoměstských slavnostech  jsme měli jako jediné partnerské město dva stánky, kde bylo možnost si vyzvednout prospekty o našem městě v cizojazyčných verzích, ochutnat speciality cukrářů, nejvíce byly žádané zdobené perníky všech velikostí. Brixen má ve svém znaku beránka, proto na radnici byla předána jedinečná kolekce perníkových beránků. Za cukráře byl vedoucí osobou Karel Pavlíček z Havlíčkova Brodu, který v Brixenu takto naše město reprezentoval ne poprvé.

Folklorní soubor Kalamajka přijel do Brixenu na jejich oficiální pozvání již popáté a patří opravdu k nejoblíbenějším hostům . Na hlavním Dómském náměstí vystupovali v hodinovém pořadu a v neděli poté šli ve společném průvodu ve svých krojích. I v průvodu divákům představili naše město, tančili za hudebního doprovodu a šířili folklorní tradici.

Partnerství mezi našimi městy je velmi přátelské, byly navázány kontakty mezi školami, podnikateli, kulturními spolky,turistickými informačními centry.

V roce 2011 bude 190 let od narození Karla Havlíčka Borovského. Proto součástí návštěvy Brixenu byly i plány oslav v roce příštím, neboť toto kulaté výročí narození osobnosti českého národa je třeba důstojně připomenout.

 

Fotogalerii z návštěvy naleznete zde.

TOPlist