Na slovíčko s poslankyní (5.10.2010)

Rozhovor s poslankyní Janou Fischerovou v Cestě Vrchovinou 5. října 2010

Na slovíčko s poslankyní

Minulé vydání Cesty vrchovinou přineslo článek o 24 projektech, jejichž realizace je v našem a Jihomoravském kraji, díky rozhodnutí české vlády ohrožena.

Jana Fischerová

Poslankyně Parlamentu ČR, Jana Fischerová, zaslala našemu týdeníku dobré zprávy o tom, že vláda své rozhodnutí přehodnotila. „Téma spolufinacování regionálních operačních programů bylo jednou z věcí, o kterých se velmi živě mezi jednotlivými poslanci diskutovalo. Mezi novými poslanci je zde celá řada starostů a starostek a nedovedli jsme si představit, jak by došlo bezkonfliktně k dokončení projektů, které už běží či byly čerstvě podepsány. Nakonec vláda rozhodla o zachování spolufinancování státu u projektů realizovaných v rámci regionálních operačních programů, které jako součást úsporných opatření v srpnu tohoto roku původně navrhla zrušit. Proto nové rozhodnutí vlády ze dne 22. září velice vítám. Jak uvedl premiér Petr Nečas na tiskové konferenci 23.září 2010 po zasedání vlády, rozhodla se vláda svůj původní postup modifikovat a zachovat kofinancování ze státního rozpočtu u projektů, na které jsou již podepsány smlouvy či které jsou součástí již vypsaných výzev. S výjimkou krajských projektů, budou nadále kofinancovány ze státního rozpočtu ve výši 7,5 %. Jedná se o projekty obcí, měst, neziskových organizací a podnikatelských subjektů s tím, že u krajů se počítá, že toto kofinancování si zajistí z vlastních zdrojů. Současně také byly posíleny rozpočtové prostředky na toto kofinancování pro příští rok, ve výši 1,1 miliardy korun,“ říká Jana Fischerová.

Obce, které mají schválené evropské peníze na opravu památek, silnic nebo sportovišť, se tedy nemusejí bát, že na tyto akce budou muset sehnat peníze jinde. Ministři změnili názor a rozhodli se, že stát nepodpoří pouze projekty kraje. Ty by na spolufinancování svých vlastních projektů měly najít prostředky ve svých rozpočtech. V příštím roce obdrží více peněz z daní.

"Je to dobrá zpráva, zvláště pro ty, kteří už projekty uskutečňují nebo se chystají k podpisu smlouvy. Není však zatím jasné, za jakých podmínek se budou čerpat peníze v budoucnu," uvedla Kateřina Kurková, mluvčí Regionálního operačního programu Jihovýchod, přes který peníze z Bruselu čerpají žadatelé z jižní Moravy a v kraji Vysočina. „Podepisování smluv a vypisování nových výzev je zatím pozastaveno. Výbor, který o tom rozhoduje, se má sejít až začátkem listopadu. Je však možné, že to bude i dříve," uvedla Kurková.

TOPlist