39. dny kontaktu AČCKA (19.11.2010)

Poslankyně Fischerová ocenila dlouhodobou aktivní činnost AČCKA na národní i evropské úrovni.

39. dny kontaktu AČCKA

Zde přikládáme zprávu tajemnice  Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Bc. Kateřiny Petřičkové

PODZIMNÍ ZASEDÁNÍ AČCKA – 39. DNY KONTAKTŮ

 

Dne 19.11.2010 se v luxusním hotelu Corinthia Towers v Praze uskutečnily v pořadí již 39. Dny kontaktů Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. V kongresovém sále Bellevue s nádhernými výhledy na celou Prahu se během dne zúčastnilo zasedání na 100 osob. Zúčastnění z řad řádných i přidružených členů Asociace přijeli vyslechnout odborný program a účastnit se odpolední volební členské konference.  

Dny kontaktů byly zahájeny přivítáním všech návštěvníků prezidentem AČCKA Ing. Romanem Škrabánkem a ředitelem hotelu Corinthia Towers Arminem Eberhartem. Hlavním hostem dopoledního zasedání byl ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský, který vyjádřil pozitivní postoj ke spolupráci MMR a AČCKA. V přátelské atmosféře plné vstřícného jednání byl pan ministr otevřen diskuzi. Účastníci zasedání měli možnost pokládat ministrovi přímé dotazy ohledně postoje ministerstva k různým odborným tématům z oblasti cestovního ruchu. Proběhnuvší diskuze se ukázala jako velmi přínosná pro obě strany.

Pozvání s radostí přijala i poslankyně Ing. Jana Fischerová, CSc., členka Výboru PSP ČR pro veřejnou správu a regionální rozvoj a nově zřízeného Podvýboru pro cestovní ruch, která je dlouholetou členkou AČCKA. Členové ocenili přítomnost paní poslankyně po celou dobu odborného programu a její velkou vstřícnost k intenzivní spolupráci s Asociací. Paní poslankyně ocenila dlouhodobou aktivní činnost AČCKA na národní i evropské úrovni.

Odborný program se skládal z mnoha zajímavých a důležitých témat z oblasti cestovního ruchu. Na zasedání byly prezentovány aktuální návrhy AČCKA k novele profesního zákona č.159/99 Sb. a nesouhlasný postoj AČCKA a ECTAA k výkladům práv cestujících v případech “vyšší moci” zveřejněných MMR/MPO a Evropskou komisí v souvislosti s plošným uzavřením leteckého vzdušného prostoru následkem sopečné činnosti z pohledu stávající národní a evropské legislativy. V rámci bloku o aktuálním vývoji evropské legislativy prezident AČCKA informoval např. o revizi směrnice o zájezdech (Package Travel Directive) a nepřijatelných požadavcích Evropského sdružení spotřebitelů, o nerespektování směrnice o uznávání profesních kvalifikačních předpokladů některými členskými státy EU v souvislosti s výkonem služby turistického průvodce v hostitelské zemi a úvaze o zavedení jednotného evropského průkazu turistického průvodce, kterou MMR aktivně podpořilo, o revizi směrnice o DPH (aplikace zvláštního režimu pro cestovní kanceláře ve vztahu B2B) a dalších. Pestrý dopolední program završil Ing.Hynek Špinar, zástupce AČCKA v Destination & Sustainability committee ECTAA, který představil aktuální témata, jimiž se tato nově zřízená pracovní komise zabývá.

V odpoledním odborném programu vystoupila ředitelka Odboru cestovního ruchu MMR Jitka Fatková s prezentací Věcného návrhu zákona o podpoře cestovního ruchu a Ing. Radek Chaloupka z Odboru cestovního ruchu MMR informoval o projektu “Národní systém kvality služeb cestovního ruchu”. K tomuto tématu proběhla velmi živá diskuze mezi členy Asociace, prezidiem a hosty z MMR, která pokračovala následně mezi členy i v rámci členské konference.

Součástí odpoledního programu byla členská konference, během které proběhly volby do nového prezidia AČCKA na funkční období 2010–2012. Prezidentem Asociace byl opětovně zvolen Ing. Roman Škrabánek, který pro stejné období zastává i funkci viceprezidenta ECTAA v Bruselu.

TOPlist