Lednové plenární zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy (7.2.2011)

Poslankyně Jana Fischerová píše o plenárním zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy, kterého se zúčastnila ve dnech 24. - 28. ledna 2011.

Lednové plenární zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Koncem ledna 2011 jsem se zúčastnila společně s dalšími poslanci a senátory Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Rada Evropy byla založena v roce 1949.Vlastního jednání se  účastní 318 poslanců nominovaných ze  47 členských států, ale jsou zde i zástupci ze zemí tzv. s právem pozorovatele.

Byli jsme při projednávání celé řady  doporučení pro Výbor ministrů, jako např. politiky preventivní zdravotní péče v členských zemích Rady Evropy, implementace rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, nelidské zacházení s osobami a nelegální obchodování s lidskými orgány v Kosovu, reforma Rady Evropy.

V době, kdy celá řada zemí řeší východisko z finanční krize, podal zpravodaj Jean – Claude Mignon z Francie souhrnné doporučení, jak reformovat Radu Evropy .Toto původní prohlášení vzešlo od generálního tajemníka – učinit Radu Evropy více efektivní.Rozpočtová krize Rady Evropy ji nutí, aby redukovala její operativní aktivity zaměřené na pomoc členským státům při provádění reforem a plnění jejich závazků. Měla by zde být odstraněna duplicita Rady Evropy s Evropským parlamentem, je třeba zrevidovat veškeré úmluvy .

Ve Strasbourgu je také sídlo Evropského soudu  pro lidská práva, kde je v současné době více než 145 000 nevyřízených stížností.Tento soud je naprosto zahlcen počtem stížností a ohrožuje kontinuitu evropského justičního systému v oblasti ochrany lidských práv. Stávající situace je důsledkem systémových problémů, se kterými se potýkají soudní systémy členských států. Dalším důležitým  bodem byla rozsáhlá rozprava ohledně Kongresu místních a regionálních samospráv. V něm má Česká republika zastoupení 4 volených zástupců za města a obce a 3 volené zástupce za kraje. V rámci úspor rozpočtu Rady Evropy bylo navrženo, aby si obce a kraje hradily ze svých rozpočtů  výdaje na cesty těchto zástupců samy. Doposud je tomu tak, že je toto pokryto rozpočtem Rady Evropy. Dovedu si osobně představit, že by sama města v rámci svých  rozpočtů toto nepodpořila a delegáti by na jednání vůbec nejezdili. Měla jsem možnost svůj názor vyjádřit a prodiskutovat s ostatními zástupci Parlamentního shromáždění a  také s generálním tajemníkem Rady Evropy. Konečné doporučení pro Výbor ministrů bylo nakonec odsouhlaseno tak, že o této věci je třeba více diskutovat než bude provedeno konečné rozhodnutí k reformě Rady Evropy.

Jana Fischerová, poslankyně za kraj Vysočina

TOPlist