Cestovní ruch a Plenární zasedání Kolegia cestovního ruchu 2011 (22.2.2011)

Poslankyně Jana Fischerová píše o své účasti na zasedání Kolegia cestovního ruchu.

Cestovní ruch a Plenární zasedání Kolegia cestovního ruchu 2011

Dne 10.2. 2011 jsem se zúčastnila Plenárního zasedání Kolegia cestovního ruchu v Lapidáriu na Výstavišti v Holešovicích.  Souběžně  v areálu Výstaviště probíhal 20. středoevropský Veletrh cestovního ruchu Holiday World.

Celostátní kolegium cestovního ruchu ČR bylo ustanoveno v červnu 2010 jako poradní orgán ministra pro místní rozvoj. Kolegium tak získalo oficiální statut a pevný jednací řád.

V Radě Kolegia cestovního ruchu jsou zastoupeny všechny profesní organizace z oblasti cestovního ruchu. Osobně si uvědomuji, jak důležitá je spolupráce těchto profesních sdružení,jejich členů,ale zejména i úzká spolupráce se samosprávami  obcí, měst, krajů, ale i se státní správou. Podnikatelské subjekty z oblasti cestovního ruchu díky svým profesním organizacím  upozorňují na požadavky, které se týkají změn např. současné volné živnosti průvodců cestovního ruchu – změnit na živnost vázanou, dále na dopad DPH v oblasti stravování a ubytování, nutnou novelizaci Zákona o cestovním ruchu  č.159/ 1999, vyjmutí turistických vozidel (souprav) nad 3,5 tuny z příslušné poplatkové skupiny dálničních známek, vízová politika aj. Jako členka Podvýboru pro cestovní ruch PS PČR chci své zkušenosti získané již dříve v cestovním ruchu zúročit a být nápomocná možným legislativním změnám,které mohou pro naši republiku znamenat zkvalitnění služeb cestovního ruchu.

V programovém období 2007-2013 plánuje Česká republika pomocí Regionálních operačních programů podpořit rozvoj regionů celkovou částkou kolem 5 491 mil. euro, což činí při současném kurzu 25 Kč k euru téměř 138 mld. Kč .

Z toho na podporu cestovního ruchu, jak deklarují prováděcí dokumenty jednotlivých 7 ROP, připadá cca 18 %, tj. 25 mld. Kč.

V období listopad 2007 –červen 2010 bylo podpořeno celkem 1005 projektů v celkové finanční podpoře 19,08 mld. Kč (při průměrné dotaci 19 mil. Kč na 1 projekt).

Na závěr chci vyjádřit své poděkování a podporu těm,kteří se snaží přes všechny překážky podnikat poctivě v oblasti cestovního ruchu (je to velmi široká oblast) a vytvářejí svým přičiněním také pozitivní mediální obraz České republiky ve světě, ale i doma.

Jana Fischerová,poslankyně PČR

 

 

TOPlist