Návštěva ministra zemědělství Ivana Fuksy ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě (27.3.2011)

Ministr zemědělství Ivan Fuksa ve dnech 9. a 10. března kraj Vysočina. Kraj Vysočina má svůj zemědělský potenciál,vyznačuje se specifickými klimatickými i půdními podmínkami.

Návštěva ministra zemědělství Ivana Fuksy ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě

Patříme mezi kraje s velkým počtem malých obcí. Proto jsme se s panem senátorem Vystrčilem domluvili, že bude pro farmáře a lidi přínosné osobní setkání právě s panem ministrem Fuksou.

V Jihlavě proběhlo jednání se zástupci Krajské agrární komory asoukromými zemědělci, diskutovali např. o podpoře regionálních potravin,b ioplynových stanicích. V Havlíčkově Brodě navštívil Výzkumný ústav bramborářský. Setkal se zde nejen se zástupci ústavu, ale i s lidmi, kteří působí v různých oblastech bramborářství, odšlechtění přes pěstování až po jejich realizaci na trhu.

Panu ministrovi jsem v Havlíčkově Brodě připomněla, že se nachází v hlavním městě brambor ČR. Takto bylo našeměsto „ocejchováno“ na Bramborářských dnech, kdy se přijel podívat i velvyslanec z Peru. Pan ministr předběžně přislíbil osobní účast na Bramborářských dnech v říjnu 2011. Naúvod setkání seznámil ministra s historií a současností ústavu jeho ředitel Jaroslav Čepl. Vedle výsledků výzkumných projektů a jejich realizace v praxi poukázal zvláště na složitouproblematiku financování zemědělského výzkumu v konkurenci s ostatními rezorty. Ministr Fuksa se zajímal o postavení českého šlechtění v mezinárodní konkurenci, diskutoval takéna téma zásad správné zemědělské praxe ve vztahu k erozní ohroženosti svažitých půd. Osobně přislíbil, že bude sledovat, aby předpisy pro hospodaření na tom kterém poli nebylyjen diktovány „z Václaváku“, ale umožnily každému zemědělci se o svá pole dobře starat. Poté si prohlédl pracoviště Výzkumného ústavu bramborářského a v genové bance se zajímalo způsob uchování a využití více než dvou tisíc genotypů.

Důležitým bodem jednání na Vysočině bylo ještě setkání zástupců Ministerstva zemědělství se zástupci projektu Čistá Želivka, jehož předsedou je pan starosta Pelhřimova Leopold Bambula.

Vážení čtenáři, na závěr si Vám dovoluji nabídnout svým prostřednictvím přenos informacísměrem k panu ministrovi ohledně zemědělské problematiky našeho kraje Vysočina přes svoji adresu: info@janafischerova.cz


Jana Fischerová
Poslankyně PS PČR

TOPlist