Dopis prezidenta ACČKA členům (5.5.2011)

Iniciativa ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘI A AGENTUR a ECTAA ke zrušení vízové povinnosti do SAE

Dopis prezidenta ACČKA členům

Vážení členové,

na základě podnětů členských subjektů zahájila AČCKA výraznou iniciativu za zrušení přísných vízových podmínek pro vstup českých turistů do
Spojených arabských emirátů (SAE), které jsou ve srovnání s podmínkami pro občany jiných států Schengenského prostoru EU neadekvátní. Na rozdíl od občanů původních zemí EU, kteří při vstupu do SAE obdrží automaticky bez jakýchkoli formalit 30ti denní návštěvnické vízum zdarma (formou vstupního razítka do cestovního dokladu), občané České republiky musí před cestou do SAE absolvovat klasické řízení o vydání vstupního víza, které představuje v podmínkách EU neopodstatněnou neúměrnou administrativní a finanční zátěž a je zbytečnou překážkou rozvoje cestování jak do této atraktivní destinace, o níž je stále větší zájem i ze strany českých klientů, tak i do návazných vzálených destinací s tranzitem přes Dubaj.

Neadekvátní vízové podmínky se dotýkají taktéž občanů Slovenska, Polska, Maďarska, Litevska, Estonska, Lotyšska a Slovinska, nutnost řešení této skutečnosti týkající se většího počtu členských zemí EU, jenž jsou součástí Schengenského prostoru, proto AČCKA prosadila prostřednictvím svého zástupce Ing. Hynka Špinara v Destination&Sustainability Committee do pracovního programu ECTAA. ECTAA koordinovaně s AČCKA vyzvala odpovědné orgány v SAE k urychlenému řešení této neadekvátní situace, kdy k občanům schengenského prostoru nejsou aplikovány stejné postupy, a obrátila se mj. i na ministra zahraničí SAE - jeho výsost šejka Abdulaha bin Zayeda.

Iniciativa k zavedení zjednodušeného vízového postupu SAE vůči občanům České republiky byla i jedním z hlavních bodů březnového pracovního jednání zástupkyně podvýboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, poslankyně Ing. Jany Fischerové, a prezidenta AČCKA Ing. Romana Škrabánka s náměstkem ministra zahraničních věcí JUDr. Vladimírem Galuškou. Ani ministerstvo zahraničních věcí si nebylo zcela vědomo, že podmínky pro vstup českých občanů do SAE nejsou srovnatelné s podmínkami občanů původních zemí EU a pan náměstek při jednání okamžitě podpořil společnou iniciativu podvýboru pro cestovní ruch PS, AČCKA a ECTAA a přislíbil neprodleně zahájit iniciativu MZV v této otázce jak při jednáních na evropské úrovni, tak při bilaterálních jednáních s SAE. Dle informací zástupců MZV jsou již na stole vzájemná jednání s odpovědnými úřady SAE o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů, odkud by již pak mohl být teoreticky reálný krok k zavedení zjednodušené vízové procedury i pro občany České republiky v dohledné době.

Na základě iniciativy AČCKA byla o skutečnosti týkající se nerovných podmínek vízové procedury SAE pro občany členských zemí EU/schengenského prostoru prostřednictvím ECTAA informována a ke koordinovanému postupu vyzvána i Evropská komise.

Zjednodušení vízové procedury pro občany České republiky a zavedení automatického vydávání návštěvnických víz zdarma na období 30 dnů by bylo zásadním momentem pro podporu výjezdového cestovního ruchu do této zajímavé destinace, která průběžně zaznamenává stálý nárůst v zájmu českých turistů, což dokládá i zavedení denní pravidelné letecké linky z Prahy do Dubaje.

S přáním pěkného dne

Ing. Roman Škrabánek

Ing. Roman Škrabánek

TOPlist