Otevření zásobníku na plyn v Rožné (3.8.2010)

Měla jsem možnost zúčastnit se slavnostního zahájení výstavby zásobníku pro ukládání zemního plynu v kraji Vysočina na Žďársku.

Otevření zásobníku na plyn v Rožné

Dne 3.8. 2010 jsem měla možnost zúčastnit se slavnostního zahájení výstavby zásobníku pro ukládání zemního plynu v kraji Vysočina na Žďársku.

     V uranovém dole v Rožné na Žďársku byla těžba zahájena v roce 1958. Od roku 1968 je v provozu chemická úpravna a dvě odkaliště. Ložisko bylo otevřeno 11 jámami, v podzemí je nyní cca 580 km důlních chodeb. Hloubka dobývání se pohybuje v intervalu 950 až 1 100 m pod povrchem. Dobývací prostor má 8,76 km2. Do roku 2006 zde bylo vytěženo 18 370 tun uranu. Roční těžba se zde pohybuje kolem 300 tun . V budoucnu se začnou prostory měnit pro ukládání zemního plynu. Do připravovaných zásobníků se vejde 180 milionů krychlových metrů plynu. Tak obrovské zásobníky na strategickou komoditu nemá v současné době žádná země ve střední Evropě.

Toto nové úložiště bude umístěno přibližně kilometr pod zemí. Velice významné je, že se počítá se zaměstnáním téměř tisícovky lidí až na osm let, a to jak pod povrchem, tak na povrchu. Celkem se prorazí 120 kilometrů podzemních chodeb a vzniknou dva zásobníky o objemu 50 a 150 milionů krychlových metrů. Tyto rezervoáry plynu by měly pokrýt týdenní spotřebu celé republiky. Podle smlouvy, která byla uzavřena 30. června, bude stavbu zásobníku zajišťovat provozovatel uranového dolu, státní podnik Diamo, ve spolupráci se stavební firmou Metrostav. Budování zásobníku by mělo zajistit ekonomickou stabilitu regionu po ukončení těžby uranové rudy.

Ředitel státního podniku Jiří Jež a Jana Fischerová

TOPlist