Sněmovní koalice schválila i přes obstrukce opozice návrh státního rozpočtu (3.11.2011)

Poslankyně Fischerová píše o schváleném rozpočtu na rok 2012

Sněmovní koalice schválila i přes obstrukce opozice návrh státního rozpočtu

Koaličním poslancům se v úterý večer po víc než desetihodinovém jednání podařilo ve sněmovně schválit v prvním čtení jeden z klíčových bodů - návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012, jehož cílem je snížit zadluženost země.  Hlasovalo pro něj 102 ze 171 přítomných poslanců.

Projednávání od počátku provázela vášnivá debata, během níž zaznělo kolem sedmdesáti příspěvků, až na výjimky opozičních poslanců z řad komunistů a především ČSSD. Ti přes svůj slib, že nebudou jednání obstruovat, se střídali za řečnickým pultem téměř nepřetržitě deset hodin. Přestože opozice podrobila návrh rozpočtu ostré kritice a označila ho za asociální a nereálný, žádný konkrétní návrh na změnu předkládaného materiálu sama nevznesla.

Osobně se mi to nelíbí, protože jednání se nesmyslně protahuje a nic se nevyřeší. V jiných státech, kde mají vyspělejší demokracii, dokázali obstrukce časem odbourat.

Návrh státního rozpočtu počítá pro příští rok s příjmy 1, 085 biliónu korun a výdaji 1, 190 biliónu s tím, že deficit rozpočtu je stanoven na částku 105 miliard. Zároveň kalkuluje s optimističtější variantou vývoje české ekonomiky a jejího růstu o 2, 5 procenta. Jak v úvodu upozornil předkladatel návrhu, ministr financí Miroslav Kalousek, v současné situaci se nedá předpokládat ani s velkou mírou pravděpodobnosti říct, že tato prognóza bude skutečnou ekonomickou a tedy i rozpočtovou realitou roku 2012. Pokud bychom takovou jistotu měli, bylo by zcela namístě uvažovat o tom, zda ještě narychlo nepřepracovat návrh zákona o státním rozpočtu, nesnížit příjmy a výdaje zhruba o 17 až 18 miliard. Problém je však v tom, že tato prognóza nám nedává sebemenší šanci říct, aspoň s přijatelnou mírou jistoty, jaký skutečně očekáváme vývoj a jaký hospodářský růst či recesi můžeme reálně předpokládat pro rok 2012.

Jak ale zdůraznil premiér Petr Nečas, je vláda připravena na změny ekonomické situace reagovat a začátkem roku předstoupit před poslance s návrhem novely rozpočtu na základě vyšší míry poznání a jistoty. Domnívám se, že je správně, když vláda v čele s premiérem Nečasem nepokládá za správné riskovat zásadní přepracování návrhu zákona o státním rozpočtu nadvakrát. Nejprve by šlo o říjnovou prognózu s velkým rizikem, že začátkem příštího roku by se rozpočet s větší mírou poznání musel předělávat podruhé. Výstižně to vyjádřil ministr financí Kalousek, když řekl, že bychom dnes stříleli na velmi nejistý a pohyblivý cíl, a proto pokládáme za správnější zamířit na cíl, který se bude mnohem méně pohybovat a bude mnohem méně v mlze, než je teď.

Osobně jsem vyjádřila návrhu rozpočtu plnou podporu a chci zdůraznit zejména důležitost úsporných trendů, které v sobě zohledňuje. Záměr, s jakým je rozpočet sestaven, chválím, ale zároveň jde i o výzvu, abychom nezpomalovali v trendech, které jsou započaty. A můžeme se pouze ptát, jestli tím směrem, kterým se rozpočet ubírá, jdeme dostatečně rychlým tempem. Měli bychom se vyvarovat dalšího zadlužování a závislostí na půjčkách a ubírání se tzv. řeckou cestou.

Zdůraznit chci také skutečnost, že rozpočet není postaven jen na škrtech a omezeních, jak mu vytýká opozice. Jsem osobně moc ráda, že významnou kapitolou, která neklesá, ale naopak mírně roste, jsou právě výdaje na výzkum, vývoj a inovace jako základní položka, kterou vnímáme jako prorůstovou a nezbytnou z hlediska zvyšování budoucí konkurenceschopnosti. Oproti roku 2011 to představuje nezanedbatelné zvýšení o téměř deset miliard korun na celkových 38,7 miliardy korun, což si dovolím říct je velmi solidní výše peněz věnovaná na tento účel a doufám, že najde smysluplné využití.

Na závěr mě asi stejně jako ostatní koaliční partnery mrzí, že se debata k návrhu rozpočtu nesla opět, jak je poslední dny obvyklé. Především v duchu napadání a obstrukcí namísto seriózní diskuze k rozpočtu. Pokud se nám politická kultura bude dařit zlepšovat, bude to jen ku prospěchu věci.

 

Jana Fischerová

 

TOPlist