J. Fischerová: Sněmovnou prošel návrh nového občanského zákoníku (9.11.2011)

Znamená návrat k původním hodnotám a lepší právní ochranu občanů

J. Fischerová: Sněmovnou prošel návrh nového občanského zákoníku

Po nedávném schválení 1. čtení návrhu státního rozpočtu na příští rok prošel sněmovnou ve 3.čtení ve středu úspěšně další a možná nejdůležitější z  bodů - návrh nového občanského zákoníku. Pro přijetí rozsáhlého kodexu obsahujícího více než 3000 paragrafů hlasovalo 92 ze 154 přihlášených poslanců. Kromě toho, že se jedná o nejrozsáhlejší legislativní dílo v novodobé české historii, tak se také jedná o zákon, který nejvíce ovlivňuje lidský život každého z nás. Platit začne od roku 2014. Schválení na půdě parlamentu znamená úspěšné zúročení dlouholeté práce mnoha expertů v čele s profesorem Karlem Eliášem, u jehož zrodu stál v roce 2000 tehdejší ministr spravedlnosti Otakar Motejl.

 

Všechny postkomunistické země přijaly nebo přijímají nové občanské zákoníky a naše země byla pozadu, protože měla doposud verzi z roku 1964. Čekání se ale vyplatilo. Návrh zákoníku byl pečlivě připravován a věcná debata probíhala přes 10 let a setkávaly se expertní skupiny s tvůrci zákoníku. Ústavněprávní výbor probral nespočet nejrůznějších názorů a připomínek za účasti expertů a odborníků z různých oblastí než vydal své usnesení. 

Vyspělé moderní evropské právo v praxi ukazuje, že je třeba provést změny. Bylo třeba přijmout zodpovědnost rozhodovat o velmi důležitém zákonu, který se projednává jednou za desítky let a ovlivňuje každodenní život víc než kterékoliv jiné zákony. Vše je upraveno civilním lidským právem, aniž bychom si to uvědomovali. Náš nový občanský zákoník bude, alespoň jsem o tom přesvědčena, lépe chránit práva občanů. Vrací například do vyspělosti osobnostní práva, jako to mají okolní státy. Je v něm ukotveno mj. i rodinné právo, které má být součástí civilního práva a směřuje k posílení principů demokratického státu. Jedná se o historický posun, nejrozsáhlejší úpravy za posledních 20 až 30 let.

 Jsem proto velmi ráda, že jsem mohla v rámci odborné diskuze sama aktivně přispět k nové právní formulaci v díle zaměřeném na cestovní kanceláře. Těm se nelíbila původně navržená formulace Náhrada za ztrátu radosti z dovolené, která byla nahrazena zpřesňujícím, výstižnějším a méně zavádějícím termínem Náhrada újmy za narušení dovolené.

Obrátily se na mě obě tuzemské asociace cestovních kanceláří - ACK a AČCKA, že by se rády zapojily do přepracování tohoto oddílu, neboť mají velmi mnoho osobních zkušeností podložených stížnostmi klientů. Šlo jim zejména o ochranu spotřebitele, tedy aby se klienti  domohli svého práva. Přitom ale také jde o to, aby nebyly podávány stížnosti, které zahltí soudy například jen díky tomu, že jim během zájezdu po celou dobu pršelo. Nový občanský zákoník navíc klienty ochrání i v případě tzv. klamavé reklamy, což je nesmírně důležité. Klienti cestovních kanceláří tak budou mít větší šanci získat kompenzace za nemajetkové újmy na zájezdech, jako například horší ubytování, jídlo nebo špatné služby delegáta.

Potěšilo mě poděkování prezidia AČCKA, kterého se mi za zprostředkování setkání zástupců asociací na půdě parlamentu, dostalo a jsem ráda, že přeformulování pojmu „ztráta radosti ze zájezdu“ přestavuje přijatelný kompromis a úspěch při vzájemném jednání.

 Občanský zákoník v nové podobě znamená návrat ke standardům evropské kontinentální právní kultury a tuzemských právních tradic, které byly po státním převratu v roce 1948 odmítnuty. Je to definitivní rozchod s totalitárním pojetím funkce občanského práva jako nástroje řízení společnosti.

 Nová úprava občanského práva přinese větší svobodu jednotlivce při utváření vlastního právního postavení. Výrazně více respektuje vůli člověka. Zákoník umožní, aby se lidé v soukromoprávních situacích chovali přirozeně a zařídili se tak, jak skutečně chtějí. Na druhou stranu poskytuje rozumnou míru ochrany, protože počítá s přirozenou nerovností stran, a proto s určitou ochranou těch, kteří jsou v té či oné situaci slabší stranou.

 

Jana Fischerová

 

TOPlist