Odpověď poslankyně Jany Fischerové na otázku pro časopis Parlamentní listy (23.5.2011)

Jakým směrem by se měl regionální rozvoj orientovat?


Domnívám se, že i do budoucna je správné, aby HDP zůstávalo hlavním kritériem pro rozdělování ze strukturálních fondů EU. Pro regionální rozvoj vidím velmi důležité zejména evropské spolufinancování do infrastruktury, ta dále rozvíjí podnikání, s tím souvisí nárůst nových  pracovních míst.

V některých regionech dochází k odlivu mladých lidí, kteří vystudovali vysokou školu a již se pak nevrací zpět. Proto i toto je zásadní věc ,podpora vědy a výzkumu, to vše pomůže k dalšímu rozvoji regionů.

Pocházím z kraje Vysočina, který je z velké části zemědělský. I tato oblast je důležitá, podpora domácích a regionálních produktů a vytváření konkurenceschopnosti. Každý region má svá specifika, nelze zaujmout pro všechny kraje stejný směr strategického plánování. Osobně podporuji názor, že obce a kraje jsou základem  pro regionální rozvoj, ale je velmi důležitá i přeshraniční spolupráce.


Jana Fischerová
poslankyně za ODS Parlamentu ČR

TOPlist