Odpovědi na otázky pro noviny Travel Trade Gazette (3.1.2011)

Poslankyně Jana Fischerová odpovídá na otázky do odborných novin pro cestovní ruch Travel Trade Gazette.

1. Podařilo se v tomto roce u nás zavést nějakou zásadní změnu ve prospěch cestovního ruchu?

V letošním roce si  neuvědomuji  nic  podstatného, co by znamenalo zásadní změnu pro oblast cestovního ruchu v České republice. V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v minulém  volebním období neexistoval výbor ani podvýbor  pro cestovní ruch. V nově zvolené poslanecké sněmovně nyní byl ustanoven podvýbor cestovního ruchu a já jsem tomu velice ráda. Proto věřím, že v následujících letech bude této oblasti věnována větší pozornost. První jednání  tohoto podvýboru je svoláno těsně před vánoci .Jsem  jeho členkou a přeji si, aby se zde projednávaly připomínky profesních sdružení a lidí, kteří mají zkušenosti v této oblasti a není jim jedno, kam cestovní ruch bude v ČR směřovat.  Cestovní ruch je vlastně jistým druhem průmyslového odvětví, které je třeba podporovat.

2. Jaká opatření ve prospěch cestovního ruchu se dají očekávat v příštích dvou letech?

Zaregistrovala jsem z řad cestovních kanceláří požadavek o novelizaci profesního zákona č. 159 /99 Sb. Zástupci Asociace cestovních kanceláří a agentur  v letošním roce jednali na Ministerstvu pro místní rozvoj se záměrem posílení  ochrany spotřebitele.  Kromě novelizace tohoto zákona se připravuje v Evropském parlamentu na 1. polovinu roku 2011 konečná podoba Směrnice o zájezdech. Jedná se o rozsáhlý  legislativní proces,který bude mít za následek  transformaci do  profesních zákonů všech členských  zemí EU, tedy i ČR. Na základě setkání a diskuzí s podnikateli a jejich profesními sdruženími v oblasti cestovního ruchu – asociacemi cestovních kanceláří, Asociací hotelů a restaurací ČR, případně i dalšími subjekty, je možné, že dojde během dvou let ještě  k dalším opatřením.

TOPlist