Odpovědi na otázky časopisu COT Business (12.1.2011)

Poslankyně Jana Fischerová odpovídá na otázky pro časopis COT Business

Jana Fischerová, poslankyně PČRJaký význam přisuzujete cestovnímu ruchu v ekonomice ČR i ve své vlastní práci?


  Cestovnímu  ruchu přisuzuji velký význam, je vlastně jistým druhem průmyslového odvětví, které je třeba podporovat. Jak je známo, z každé stokoruny, kterou turisté v České republice utratí, jde cca 41 Kč do veřejného rozpočtu.

Osobně jsem jako OSVČ v cestovním ruchu podnikala, proto vím, jaké jsou v tomto oboru  tzv. slabé a silné stránky. Jsem i nyní v kontaktu se zástupci profesních sdružení, která mají  představu, kam dále v cestovním ruchu směřovat, co je třeba např. i legislativně dořešit. Cestovní ruch je velmi široký pojem, dotýká se jiných rezortů, základem všeho je dobře vybavená infrastruktura a lidi,kteří dotvářejí vše ostatní. Jsem velmi ráda,že nyní nově vzniknul sněmovní podvýbor  pro cestovní ruch, kde bych chtěla využít svých dřívějších zkušeností.


Jaké problémy považujete v cestovním ruchu za nejpalčivější, resp. kterými by se měl podvýbor v příštích měsících podle Vašeho názoru zabývat?


Napadá mě celá řada věcí, které se ale nedají přímo řešit v rámci doporučení či opatření tohoto výboru. Procestovala jsem celou řadu zemí a všímala jsem si jejich podmínek fungování zařízení cestovního ruchu. Vše je u nás běh na dlouhou trať, ale zmíním alespoň něco konkrétního.
Zaregistrovala jsem z řad cestovních kanceláří požadavek o novelizaci profesního zákona č. 159 /99 Sb. Zástupci Asociace cestovních kanceláří a agentur  v loňském roce jednali na Ministerstvu pro místní rozvoj se záměrem posílení  ochrany spotřebitele.  Kromě novelizace tohoto zákona se připravuje v Evropském parlamentu na 1. polovinu roku 2011 konečná podoba Směrnice o zájezdech. Jedná se o rozsáhlý  legislativní proces, který bude mít za následek  transformaci do  profesních zákonů všech členských  zemí EU, tedy i ČR. Na základě setkání a diskuzí s podnikateli a jejich profesními sdruženími v oblasti cestovního ruchu – asociacemi cestovních kanceláří, Asociací hotelů a restaurací ČR, případně i dalšími subjekty, je možné, že dojde během dvou let ještě  k dalším opatřením. Jedná se  např. o průvodcovské služby,které jsou zatím v rámci Evropy různě povolovány.
V loňském roce MMR vyhlásilo Národní program podpory cestovního ruchu, zaměřený na podporu podnikatelů v cestovním ruchu, jednali jsme i o těchto možnostech pro letošní rok. Osobně vím, že cestovní ruch potřebuje podporu nejenom "odshora", ale i ve městech a krajích, chceme využít i této spolupráce s nimi.

TOPlist